RoAdaptech PDF Imprimare Email

 

„Realizarea de Standuri si Machete Experimentale Destinate Zonei Didactice sau de Cercetare, Customizabile în Functie de Cerintele Beneficiarului si Folosind Rezultate ale Cercetarii Romanesti - RoAdaptech”

 

GENERALITATI:

S.C SANGARI ENGINEERING SERVICES (ROMANIA) S.R.L. si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri , au semnat in data de 25.02.2010 contractul de finantare pentru un proiect in valoare totala de 2.324.675,00 lei, care se estimeaza ca va avea ca rezultat valorificarea rezultatelor obtinute de mediul de cercetare romanesc prin realizarea de standuri si machete experimentale destinate zonei didactice si de cercetare, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile.

Proiectul, care primeste finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (Axa Prioritara 2 – Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.3.3.: Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor), va fi implementat în perioada februarie 2010 – februarie 2013.

Valoarea totala este de 2.324.675,00 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul national) este de 956.106,00 lei.

S.C. SANGARI ENGINEERING SERVICES (ROMANIA) S.R.L. a depus cererea de finantare în cadrul Operatiunii 2.3.3: „Promovarea inovarii in cadrul întreprinderilor”, obiectivul vizat fiind realizarea de standuri si machete experimentale destinate zonei didactice sau de cercetare, customizabile in functie de cerintele beneficiarului si folosind rezultate ale cercetarii romanesti.

POSCCE este Programul Operational finantat din FEDR care are ca obiectiv cresterea competitivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.

 

MEMBRII PROIECTULUI:

PORA Cristina Diana - Manager de proiect

STROIA Alexandru Liviu - Membru, Reprezentant legal

GEORGESCU Sanda-Carmen - Membru, Cercetator

 

OBIECTIVE GENERALE:

- cresterea competitivitatii economice, dezvoltarea economica bazata pe cunoastere, dezvoltarea propriilor structuri de cercetare-dezvoltare-inovare care sa conduca la o mai buna proiectare, dezvoltare, realizare si implementare a standurilor si instalatiilor experimentale destinate educatiei si cercetarii

- identificarea necesarului pietei romanesti prin aprofundarea programelor curiculare in vigoare in institutiile de invatamant din tara, pentru a putea stabili directiile corecte de dezvoltare a liniilor de echipamente educationale; efectuarea de vizite la institutii de invatamant cu deschidere pentru imbunatatirea sau sporirea bazei materiale de echipamente educationale

- identificarea necesarului pietei romanesti de cercetare prin informari regulate privind proiectele de cercetare in curs de desfasurare sau care urmeaza a fi puse in practica; participarea la seminarii si work-shop-uri de profil, vizite in institutiile care desfasoara activitati de cercetare

- identificarea partenerilor din zona privata capabili sa oferte servicii sau produse/subansamble necesare realizarii proiectelor avute in vedere

- atragerea unui numar cit mai mare de cercetatori romani capabili sa implice in din punct de vedere stiintific in realizarea produselor solicitate de beneficiar

- stabilirea de relatii de parteneriat cu institutii de invatamant si de cercetare din tara

- atragerea de cercetatori romani din diaspora stiintifica dornici sa participe la programele initiate

- participarea la manifestari interactive de tip tirguri de educatie, cercetare, inventica

- depistarea de brevete susceptibile de a fi implementate in productie

- sustinerea de activitati care sa conduca la patentarea/brevetarea unor cercetari de frontiera

- promovarea prin mijloace de marketing modern la nivel national si internantional

- exploatarea legaturilor existente intre Sangari Engineering Services (Romania) si alti membri ai grupului Sangari care activeaza in piete din afara tarii, pentru a facilita accesul la un numar cit mai mare de potentiali beneficiari

- intarirea departamentul de cercetare-dezvoltare-inovare existent in cadrul Sangari Engineering Services (Romania), in special prin atragerea de noi colaboratori din tara sau din diáspora stiintifica romaneasca

- participarea Sangari Engineering Services (Romania) ca membru cu drepturi deplini in diferite organizatii internationale din zona educatiei si a cercetarii, de tip WorldDidac (THE GLOBAL TRADE ASSOCIATION FOR THE EDUCATION INDUSTRY http://www.worlddidac.org/) sau COMPETE (Consortium of Manufacturers Producing Educational & Technological Equipment)

 

ACTIVITATI:

A. DEZVOLTARE EXPERIMENTALA:

A.1. Realizarea si operarea planurilor pilot:

1. Evaluarea ipotezelor

1.1. Identificarea surselor de informare;

1.2. Identificarea categoriilor de experti;

1.3. Definirea tehnologiilor necesare realizarii si testarii prototipului;

2. Definirea specificatiilor pentru realizarea prototipurilor

2.1. Stabilirea de noi specificatii de productie

 • Stabilirea de noi specificatii de productie pentru domeniul hidraulica si ingineria vantului

 • Stabilirea de noi specificatii de productie pentru domeniul elctronica analogica digitala

  2.2. Elaborarea specificatiilor corespunzatoare cerintelor;

 • Specificatii stand pentru studiul pierderilor de sarcina

 • Specificatii stand pentru vizualizarea vartejului funie

 • Specificatii stand pentru evidentierea efectului de sloshing

 • Specificatii stand pentru studiul fenomenului de cavitatiei

 • Specificatii stand pentru studiul suprafetelor vitrate de tip “double peau”

 • Specificatii stand microcentrala hidroliana

 • Specificatii stand microcentrala eoliana

 • Specificatii stand tunel aerodinamic

 • Specificatii stand pentru evidentierea principiilor care stau la baza conceptului de “casa pasiva”

 • Specificatii modul pentru studiul amplificatoarelor operationale

 • Specificatii modul pentru circuite cu amplificatoare operationale

 • Specificatii modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu circuite analogice (P, PI, PD, PID)

 • Specificatii modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu microcontroler (P, PI, PD, PID)

 • Specificatii modul pentru studiul reglarii automate cu PLC (P, PI, PD, PID)

 • Specificatii modul pentru studiul reglarii automate cu algoritmi fuzzy

 • Specificatii modul pentru amplificatoare audio cu tranzistoare

 • Specificatii modul pentru achizitie de date modulara cu retea RS-485

 • Specificatii modul pentru studiul achizitiei de date cu traductoare cu bucla de curent de 4-20 mA

 • Specificatii modul pentru controlul digital al motoarelor de curent continuu

 • Specificatii modul pentru controlul digital al motoarelor de curent alternativ

 • Specificatii modul pentru controlul digital al motoarelor pas-cu-pas

 • Specificatii modul pentru controlul digital al motoarelor brushless

 • Specificatii modul pentru controlul digital al sarcinilor de putere

 • Specificatii modul pentru circuite electronice de putere

 • Specificatii modul pentru transmisia diferentiala a datelor digitale

 • Specificatii modul pentru studiul oscilatoarelor electronice

 • Specificatii modul pentru studiul filtrelor electronice

 • Specificatii modul pentru studiul tranzistoarelor bipolare si cu efect de camp

 • Specificatii modul pentru studiul portilor logice integrate (TTL, CMOS)

 • Specificatii modul pentru studiul circuitelor combinationale: multiplexor, demultiplexor, bistabil, codificator, decodificator, automate de ordin 2 etc.

 • Specificatii modul pentru placa educativa pentru modelarea diferitelor tipuri de sumatoare.

 • Specificatii modul pentru modelarea unei masini de calcul scoala dupa modelul von Neumann (masina IAS -Institute of Advanced Studies at Princeton) conform Henessy&Patterson – Hardware software codesign.

 • Specificatii modul pentru studiul comunicatiei seriale folosind un microcontroler.

 • Specificatii modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala I2C.

 • Specificatii modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala SPI.

 • Specificatii modul cu microcontroler pentru comanda motoarelor pas cu pas.

 • Specificatii modul cu microcontroler pentru comanda unui ecran grafic sau alfanumeric.

3.3. Elaborarea documentatiei;

3.4. Elaborarea instructiunilor de operare

4. Derularea procedurilor pentru achizitia de servicii necesare activitatilor de dezvoltare experimentala a prototipului:

 • Programarea achizitiei;

 • Elaborarea documentatiei de atribuire;

 • Anuntul;

 • Derularea procedurii

 • Atribuirea contractului.

5. Achizitionarea de substante , materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare

6. Construirea si testarea prototipurilor pentru ”seria zero”

6.1 Construirea prototipurilor pentru domeniul hidraulica si ingineria vantului

6.2 Construirea prototipurilor pentru domeniul electronica analogica digitala

7. Testarea prototipului .

7.1. Executarea testelor pentru domeniul hidraulica si ingineria vantului

7.2. Executarea testelor pentru domeniul electronica analogica digitala

7.3. Rezolvarea problemelor;A.2. – Realizarea produsului finit:

 1. Realizare stand pentru studiul pierderilor de sarcina

 2. Realizare stand pentru vizualizarea vartejului funie

 3. Realizare stand pentru evidentierea efectului de sloshing

 4. Realizare stand pentru studiul fenomenului de cavitatie

 5. Realizare stand pentru studiul suprafetelor vitrate de tip “double peau”

 6. Realizare stand microcentrala hidroliana

 7. Realizare stand microcentrala eoliana

 8. Realizare stand tunel aerodinamic

 9. Realizare stand pentru evidentierea principiilor care stau la baza conceptului de “casa pasiva”

 10. Realizare modul pentru studiul amplificatoarelor operationale

 11. Realizare modul pentru circuite cu amplificatoare operationale

 12. Realizare modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu circuite analogice (P, PI, PD, PID)

 13. Realizare modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu microcontroler (P, PI, PD, PID)

 14. Realizare modul pentru studiul reglarii automate cu PLC (P, PI, PD, PID)

 15. Realizare modul pentru studiul reglarii automate cu algoritmi fuzzy

 16. Realizare modul pentru amplificatoare audio cu tranzistoare

 17. Realizare modul pentru achizitie de date modulara cu retea RS-485

 18. Realizare modul pentru studiul achizitiei de date cu traductoare cu bucla de curent de 4-20 mA

 19. Realizare modul pentru controlul digital al motoarelor de curent continuu

 20. Realizare modul pentru controlul digital al motoarelor de curent alternativ

 21. Realizare modul pentru controlul digital al motoarelor pas-cu-pas

 22. Realizare modul pentru controlul digital al motoarelor brushless

 23. Realizare modul pentru controlul digital al sarcinilor de putere

 24. Realizare modul pentru circuite electronice de putere

 25. Realizare modul pentru transmisia diferentiala a datelor digitale

 26. Realizare modul pentru studiul oscilatoarelor electronice

 27. Realizare modul pentru studiul filtrelor electronice

 28. Realizare modul pentru studiul tranzistoarelor bipolare si cu efect de camp

 29. Realizare modul pentru studiul portilor logice integrate (TTL, CMOS)

 30. Realizare modul pentru studiul circuitelor combinationale: multiplexor, demultiplexor, bistabil, codificator, decodificator, automate de ordin 2 etc.

 31. Realizare modul pentru placa educativa pentru modelarea diferitelor tipuri de sumatoare.

 32. Realizare modul pentru modelarea unei masini de calcul scoala dupa modelul von Neumann (masina IAS -Institute of Advanced Studies at Princeton) conform Henessy&Patterson – Hardware software codesign.

 33. Realizare modul pentru studiul comunicatiei seriale folosind un microcontroler.

 34. Realizare modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala I2C.

 35. Realizare modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala SPI.

 36. Realizare modul cu microcontroler pentru comanda motoarelor pas cu pas.

 37. Realizare modul cu microcontroler pentru comanda unui ecran grafic sau alfanumeric.B. ALTE ACTIVITATI DE INOVARE:

B.1. Obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala:

45. Obtinerea drepturilor de proprietate industriala prin inregistrarea rezultatelor prototipului OSIMB.2. Activitati pentru introducerea an productie a rezultatelor cercetarii

46. Activitati de pregatire pentru introducerea in productie

47. Achizitia de active necorporale, instalatii si echipamente si utilaje pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii

47.1. Achizitia de active necorporale

47.2. Achizitia de utilaje, instalatii si echipamenteB.3. Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare

48. Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare printr-o firma specializata:

48.1 Achizitie de consultanta in domeniul hidraulica

 • Programarea achizitiei;

 • Elaborarea documentatiei de atribuire;

 • Anuntul;

 • Derularea procedurii

 • Atribuirea contractului.

48.2 Achizitie de consultanta in domeniul electronica analogica digitala

 • Programarea achizitiei;

 • Elaborarea documentatiei de atribuire;

 • Anuntul;

 • Derularea procedurii

 • Atribuirea contractului.

49. Consultanta specifica pentru realizarea produsului finit

 • Consultanta stand pentru studiul pierderilor de sarcina

 • Consultanta stand pentru vizualizarea vartejului funie

 • Consultanta stand pentru evidentierea efectului de sloshing

 • Consultanta stand pentru studiul fenomenului de cavitatie

 • Consultanta stand pentru studiul suprafetelor vitrate de tip “double peau”

 • Consultanta stand microcentrala hidroliana

 • Consultanta stand microcentrala eoliana

 • Consultanta stand tunel aerodinamic

 • Consultanta stand pentru evidentierea principiilor care stau la baza conceptului de “casa pasiva”

 • Consultanta modul pentru studiul amplificatoarelor operationale

 • Consultanta modul pentru circuite cu amplificatoare operationale

 • Consultanta modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu circuite analogice (P, PI, PD, PID)

 • Consultanta modul pentru studiul sistemelor de reglare automata cu microcontroler (P, PI, PD, PID)

 • Consultanta modul pentru studiul reglarii automate cu PLC (P, PI, PD, PID)

 • Consultanta modul pentru studiul reglarii automate cu algoritmi fuzzy

 • Consultanta modul pentru amplificatoare audio cu tranzistoare

 • Consultanta modul pentru achizitie de date modulara cu retea RS-485

 • Consultanta modul pentru studiul achizitiei de date cu traductoare cu bucla de curent de 4-20 mA

 • Consultanta modul pentru controlul digital al motoarelor de curent continuu

 • Consultanta modul pentru controlul digital al motoarelor de curent alternativ

 • Consultanta modul pentru controlul digital al motoarelor pas-cu-pas

 • Consultanta modul pentru controlul digital al motoarelor brushless

 • Consultanta modul pentru controlul digital al sarcinilor de putere

 • Consultanta modul pentru circuite electronice de putere

 • Consultanta modul pentru transmisia diferentiala a datelor digitale

 • Consultanta modul pentru studiul oscilatoarelor electronice

 • Consultanta modul pentru studiul filtrelor electronice

 • Consultanta modul pentru studiul tranzistoarelor bipolare si cu efect de camp

 • Consultanta modul pentru studiul portilor logice integrate (TTL, CMOS)

 • Consultanta modul pentru studiul circuitelor combinationale: multiplexor, demultiplexor, bistabil, codificator, decodificator, automate de ordin 2 etc.

 • Consultanta modul pentru placa educativa pentru modelarea diferitelor tipuri de sumatoare.

 • Consultanta modul pentru modelarea unei masini de calcul scoala dupa modelul von Neumann (masina IAS -Institute of Advanced Studies at Princeton) conform Henessy&Patterson – Hardware software codesign.

 • Consultanta modul pentru studiul comunicatiei seriale folosind un microcontroler.

 • Consultanta modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala I2C.

 • Consultanta modul cu microcontroler pentru studiul comunicatiei pe magistrala SPI.

 • Consultanta modul cu microcontroler pentru comanda motoarelor pas cu pas.

 • Consultanta modul cu microcontroler pentru comanda unui ecran grafic sau alfanumeric.B5. Detasarea/angajarea de personal pe perioada determinata max 3 ani

 1. Stabilirea necesarului de personal

 2. Elaborarea fisei postului

 3. Publicarea anuntului

 4. Stabilirea interviurilor

 5. Stabilirea candidatului ideal

 6. Initierea formalitatilor de angajareaACTIVITATI ORIZONTALE ALE PROIECTULUI:

56. Managementul proiectului:

56.1 Activitati pregatitoare

56.2 Diseminare rezultate proiect, promovare si publicitate.

56.3 Obtinerea unui raport independent de audit final

56.4 Anunt de presa privind demararea proiectului

56.5 Anunt de presa privind rezultatele proiectului

  

LINKURI UTILE:

www.ancs.ro

www.research.edu.ro

www.fonduri-ue.ro