RoAdaptech
Marţi, 18 August 2009 00:00

RoAdaptech este proiectul cu care Sangari a participat la competitia lansata de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiitifica prin Programul Operational POS CCE, Axa Prioritara 2, Operatiunea 0.2.3.3, Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor.

 

Obiectivele proiectului RO Adaptech sunt: - creșterea competitivităţii economice, dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere, dezvoltarea propriilor structuri de cercetare-dezvoltare-inovare care să conducă la o mai bună proiectare, dezvoltare, realizare și implementare a standurilor si instalatiilor experimentale destinate educatiei si cercetării - identificarea necesarului pieței românești prin aprofundarea programelor curiculare în vigoare în instituțiile de învățămînt din țară, pentru a putea stabili direcțiile corecte de dezvoltare a liniilor de echipamente educaționale - identificarea necesarului pieței românești de cercetare prin informări regulate privind proiectele de cercetare în curs de desfășurare sau care urmează a fi puse în practica; participarea la seminarii și work-shop-uri de profil, vizite în instituțiile care desfășoară activități de cercetare - identificarea partenerilor din zona privată capabili să oferte servicii sau produse/subansamble necesare realizării proiectelor avute în vedere - atragerea unui număr cit mai mare de cercetători români capabili să implice în din punct de vedere științific în realizarea produselor solicitate de beneficiar - stabilirea de relații de parteneriat cu instituții de învățămînt și de cercetare din țară - atragerea de cercetători români din diaspora științifică dornici să participe la programele ințiate - participarea la manifestări interactive de tip tîrguri de educație, cercetare, inventică - depistarea de brevete susceptibile de a fi implementate în producție; susținerea de activități care să conducă la patentarea/brevetarea unor cercetări de frontieră - întărirea departamentului de cercetare-dezvoltare-inovare existent în cadrul Sangari Engineering Services (Romania), în special prin atragerea de noi colaboratori din țară sau din diáspora științifică românească - participarea Sangari Engineering Services (Romania) ca membru cu drepturi depline în diferite organizatii internaționale din zona educației și a cercetării, de tip WorldDidac (THE GLOBAL TRADE ASSOCIATION FOR THE EDUCATION INDUSTRY http://www.worlddidac.org/) sau COMPETE (Consortium of Manufacturers Producing Educational & Technological Equipment)